Informujemy o uruchomieniu konsultacji medycznych online.
Usługa dotyczy pacjentów, którzy byli wcześniej na wizycie lekarskiej i otrzymali zalecenie wykonania badań i konsultacji.
Wyniki mozna zatem przesłać zdalnie do konsultacji bez konieczności wizyty osobistej.
Prosimy o nie mylenie konsultacji online z rejestracją online dostępna dla wszystkich pacjentów.

Od marca 2015 uruchomiony zostaje gabinet w Miedzyrzeczu. Szczegóły rejestracji w zakładce Kontakt.


Marek Lebiotkowski

Dostępy operacyjne w endoprotezoplastyce stawu biodrowego z uwzględnieniem technik małoinwazyjnych - Międzyrzecz 2014

W dniach 06-07 listopada 2014roku w Międzyrzeczu odbyło się kolejne spotkanie ortopedyczne w randze konferencji naukowej nt.: dostępy operacyjne w endoprotezoplastyce stawu biodrowego z uwzględnieniem technik małoinwazyjnych. Organizatorem warsztatów był Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu. Patronat naukowy nad konferencją objął Prof. Jacek Kaczmarczyk, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Województwa Lubuskiego, patronat honorowy nad spotkaniem objął Wojewoda Lubuski. Udział w konferencji wzięli i przedstawili ciekawe doniesienia naukowe w temacie Prof. Andrzej Bohatyrewicz oraz Docent Łukasz Kołodziej z Kliniki Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Prof. Andrzej Pozowski z Wrocławia oraz Dr. Franck Lehrmann z Kliniki w Paryżu, Francja. Podczas pierwszego dnia obrad prelegenci przedstawili wieloletnie doświadczenia własne w wykonywaniu pierwotnej i rewizyjnej endoprotezoplastyki stawu biodrowego w wybranych przez nich dostępach operacyjnych. Podkreślono znaczenie faktu, że dobrze wykonana operacja wszczepienia endoprotezy biodra znosi jego ból ale także pozwala pacjentowi szybko powrócić do zdrowia i aktywności w życiu codziennym, niezależnie od zastosowanego dostępu operacyjnego. W dyskusji okrągłego stołu(round table disscusion) przedstawiono wskazania i przeciwwskazania oraz omówiono problemy i komplikacje związane z wykonywaniem dostępów małoinwazyjnych do stawu biodrowego. Prelegenci podkreślali znaczenie walorów kosmetycznych dla wybranej grupy pacjentów, zwłaszcza kobiet, oraz konieczność precyzyjnego ustalenia wskazań do małoinwazyjnej operacji biodra. Dr Franck Lehrmann omówił technikę małoinwazyjnej endoprotezoplastyki biodra z wykorzystaniem wyciągu pośredniego za kończynę operowaną. Dyskusje podsumowano głosowaniem multimedialnym. W drugim dniu obrad wykonywano zabiegi operacyjne z dostępu małoinwazyjnego a uczestnicy konferencji przyglądali się operacji z wykorzystaniem przekazu multimedialnego. W Warsztatach udział wzięły 52 osoby, lekarze ortopedzi z województw lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego, gość z Francji oraz zespół oddziału ortopedii, rehabilitacji z pielęgniarkami instrumentariuszkami Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu. Szkolenie odbyło się we współpracy i przy wsparciu firm medycznych.

Opracował: dr n.med. Marek Lebiotkowski

załączniki:
Program