Informujemy o uruchomieniu konsultacji medycznych online.
Usługa dotyczy pacjentów, którzy byli wcześniej na wizycie lekarskiej i otrzymali zalecenie wykonania badań i konsultacji.
Wyniki mozna zatem przesłać zdalnie do konsultacji bez konieczności wizyty osobistej.
Prosimy o nie mylenie konsultacji online z rejestracją online dostępna dla wszystkich pacjentów.

Od marca 2015 uruchomiony zostaje gabinet w Miedzyrzeczu. Szczegóły rejestracji w zakładce Kontakt.


Marek Lebiotkowski

Interdyscyplinarne Problemy Terapeutyczne u Chorych Ortopedycznych

W dniu 14.12.2013 roku w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury w Międzyrzeczu odbyło się spotkanie naukowo-szkoleniowe Oddziału Lubuskiego i Zachodniopomorskiego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Tematem spotkania były: interdyscyplinarne problemy terapeutyczne u chorych ortopedycznych, organizatorem spotkania był Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu i Zarząd Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. a całość odbyła się w MOK. Spotkanie miało interdyscyplinarny charakter i wzięło w nim udział 75 lekarzy ortopedów, chirurgów, rehabilitacji, anestezjologii, pediatrów z województw lubuskiego i zachodniopomorskiego. Honorowymi gośćmi byli Profesorowie Andrzej Gusta, Andrzej Bohatyrewicz i Romuald Bohatyrewicz z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Spotkanie rozpoczęło się wspólnym śniadaniem a następnie w części teoretycznej omawiano ważkie problemy dotyczące współpracy anestezjologa, pediatry i ortopedy, na etapie przygotowania i leczenia chorych ortopedycznych. Prelegenci omawiali zakres badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych koniecznych do wykonania na etapie przygotowania chorych ortopedycznych do planowego zabiegu operacyjnego, zwłaszcza w starszym wieku, co pozwala zmniejszyć ryzyko komplikacji okołooperacyjnych. Kolejni prelegenci omawiali możliwości leczenia biologicznego i sposoby uzupełniania ubytków kostnych u chorych ortopedycznych. Nowoczesne techniki leczenia powstają na pograniczu ortopedii i biotechnologii, jak osocze bogatopłytkowe(PRP) czy substytuty kostne, pozwalają skutecznie leczyć chorych z przewlekłymi zespołami bólowymi na skutek przeciążeń i ostrych urazów np. w sporcie, ale niestety nie są jeszcze powszechnie dostępne ze względu na konieczność większych nakładów finansowych. Na zakończenie części teoretycznej omówiono możliwości diagnostyczne i postępowanie lecznicze u chorych z podejrzeniem i rozwijającym się zespołem ciasnoty przedziałów powięziowych kończyny górnej i dolnej. W części praktycznej odbyły się prezentacje i warsztaty szkoleniowe technik operacyjnych dla lekarzy i pielęgniarek instrumentariuszek zorganizowane przez firmy MED&CARE, Stryker, C2F Implantds. Spotkanie odbyło się w dobrze przygotowanej i wyposażonej bazie lokalowej Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury oraz przy współpracy i wsparciu finansowym firm. Na zakończenie odbył się okolicznościowy koncert Zespółu Muzyki Dawnej Antiquo More z Międzyrzecza.

Opracował: dr n.med. Marek Lebiotkowski

załączniki:
Program, zaproszenie